Welkom

 

Welkom op de website van uw belastingconsulent aan huis.

U kunt bij mij terecht voor alles rondom belastingzaken, bijvoorbeeld voor uw aangifte inkomstenbelasting (aangifte IB). Wanneer u alle benodigde documenten in huis heeft, kunt u een afspraak met mij maken om de aangifte in orde te maken.

 

 

“Ik heb ziektekosten gemaakt...”

Indien gewenst kan ik uitrekenen of u in aanmerking komt voor een teruggave van belastinggeld voor bijvoorbeeld bezoeken aan de specialist, of bijvoorbeeld kosten t.b.v. het onderhoud van een gehoorapparaat.

 

 

“Kan ik toeslag krijgen?”

Ook voor advies en het aanvragen/stopzetten van toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag) kunt u bij mij terecht.

 

 

Belangrijke data:

Heeft u vóór 1 april uw belastingaangifte (middels mij) ingediend, dan krijgt u vóór 1 juli bericht van de belastingdienst. Mocht u na 1 juli nog niets vernomen hebben van de belastingdienst, of denkt u dat u in aanmerking komt voor teruggave, dan kunt u contact met mij opnemen over uw aangifte.

 

Sinds 2015 kan er tot 1 mei aangifte gedaan worden, de regel blijft echter wel: uw aangifte vóór 1 april insturen betekent vóór 1 juli bericht van de belastingdienst. Bij indienen tussen 1 april en 1 mei doet de belastingdienst haar best om z.s.m. alsnog een (voorlopige) aanslag op te leggen of de eventuele teruggave uit te betalen.

 

 

Let op!

Niet (of te laat) indienen van uw belastingaangifte resulteert in een verzuimboete.

De verzuimboete is €369,- als u niet (of niet op tijd) aangifte doet voor de volgende belastingen:

• Inkomstenbelasting

• Erfbelasting

• Schenkbelasting

De boete loopt op tot €5.278,- als u vaker verzuimt.

 

 

Betrouwbaar?

Bent u op zoek naar betrouwbaar belastingadvies? Jolanda Slippens Belastingconsulent is aangesloten bij ‘Register Belastingadviseurs’. De leden van het RB voldoen aan hoge kwaliteitseisen en zijn op de hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen.

Werkwijze

 

Checklist

 

Werkwijze vanwege het coronavirus

Momenteel werk ik zoveel als mogelijk vanuit kantoor en kom ik niet meer bij u op bezoek.

Klik hier om over mijn (tijdelijke) werkwijze te lezen.

 

 

Met Jolanda Slippens meekijken...

En daar hoeft u geen speciaal programma voor te installeren. Het enige wat u hoeft te doen is naar de website van Screenleap te surfen. Bovenaan vult u de code in die u van mij hebt gekregen en vanaf dan kijkt u live mee op mijn beeldscherm. Alle data die ik met u deel via mijn beeldscherm wordt versleuteld. Er wordt geen data bewaard. De code is slechts eenmalig te gebruiken dus u hoeft niet bang te zijn dat iemand anders meekijkt.

klik om mee te kijken

Inloggen in uw account

Via deze link kunt u (nadat ik u toestemming heb gegeven) inloggen in mijn programma om te zien wat ik voor u heb gedaan.

“Kunt u mijn aangifte nakijken?”

Helaas, ik kijk geen aangiftes na die door uzelf of iemand anders zijn ingevuld. Betrouwbare aangiftes beginnen bij een goede administratie/boekhouding. Een aangifte ‘even snel nakijken’ is onbetrouwbaar en niet mijn manier van werken.

 

 

Op afspraak kom ik bij u thuis en regel uw belastingaangifte.

Bij een afspraak krijgt u van mij een bevestiging van de gemaakte afspraak, met een lijstje van de papieren die ik van u nodig heb om uw belastingaangifte te regelen.

 

 

Heeft u geen zin in een afspraak?

Dan is er ook de mogelijkheid om de benodigde stukken bij mij in de bus te deponeren, deze door mij op te laten halen, of deze per post of email naar mij toe te sturen. Hierna kan ik alles voor u in orde maken. Binnen een week krijgt u de stukken, plus een afschrift van de ingestuurde aangifte, van mij retour.

 

 

Werkgebied

Ik ben werkzaam in gebied Rozenburg van Gemeente Rotterdam. Binnen 15 kilometer rondom Rozenburg reken ik geen reiskosten. Eventuele reiskosten buiten mijn werkgebied worden berekend volgens de routeplanner van Google Maps.

 

Hier vindt u de checklist die nodig is voor het invullen van de belastingopgave.

 

Basisgegevens:

• Achternaam, voornaam (namen), geboortedatum, burgerservicenummer van uzelf (en eventueel uw partner en thuiswonende kinderen), adres

• Jaaropgave(n) van uw werkgever(s): van uzelf (en eventueel uw partner en thuiswonende kinderen), ook van een uitkering van UWV, sociale dienst, ANW, aanvullend pensioen en dergelijke

• Alimentatie; ontvangen of betaald

• Lijfrentepolis (verzamelinkomen + pensioenaangroei)

• Aandelenportefeuilles

 

Eigen woning:

• WOZ-waarde

• Opgave hypotheekrente

• Voorlopige teruggave belasting

 

Nieuwe woning, of oversluiten hypotheek:

• Notariskosten en kadastrale rechten

• Eventuele bouwrente

• Afsluitprovisie

• Taxatiekosten

• Eventuele kosten aanvraag NHG

• Eventuele boeterente

 

Ziektekosten:

Aanvullende ziektekosten die u zelf heeft betaald:

• Eigen bijdrage tandarts/orthodontie

• Eigen bijdrage medicijnen voorgeschreven door een arts (niet het eigen risico)

• Gehoorapparaat en bijkomende kosten

• Reizen naar ziekenhuis (bezoek aan specialist), tandarts, fysio, maatschappelijk werk, enz.

• Wanneer u langer dan één maand in het ziekenhuis/revalidatiecentrum moet verblijven, kan uw inwonende partner –mits de afstand van huis naar ziekenhuis/revalidatiecentrum meer dan 10 km is– reiskosten á €0,19 per km opvoeren

 

Overige:

• Studiekosten van uzelf (of uw partner) indien deze meer dan €250,- bedragen

• Voorlopige aanslag volgend jaar

• De heffingsvrije grens voor spaargeld in 2021 bedraagt €50.000,-. Voor fiscale partners geldt een dubbele heffingsvrije grens van €100.000,-. In 2022 is de heffingsvrije grens €50.650,- of €101.300,-voor fiscale partners. Bezit u (en/of uw partner) meer dan deze heffingsvrije grens, dan moet dit bij de belastingdienst opgegeven worden.

 

 

Veranderingen die niet (meer) aftrekbaar zijn:

• Aanvullende ziektekostenverzekering

• Vaste aftrek 65+

• Vaste aftrek arbeidsongeschiktheid

• Chronische ziekte

• Huisapotheek

• Brillen, contactlenzen en ooglaserbehandelingen

• Begrafeniskosten

• Bevallingskosten

• Dieetkosten voor diabetes

• Het verplichte eigen risico

• Kosten scootmobiel/rollator

 

 

Let op!

Ik kan uw belastingaangifte alleen correct verzorgen als u mij de juiste gegevens aanlevert zoals zorgtoeslag, bedrag voorlopige teruggave, uw spaargeld, enz. Wat u aanlevert is –en blijft– te allen tijde uw eigen verantwoording.

Toeslagen

 

Zorgtoeslag

Om zorgtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner in 2021 aan de volgende voorwaarden voldoen:

• U bent 18 jaar of ouder

• U hebt een Nederlandse zorgverzekering

• Uw inkomen is niet hoger dan €31.138,- (alleenstaand) of €39.979,- (samenwonend)

• U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning

• Uw vermogen is niet hoger dan €118.479,- (alleenstaand) of €149.819,- (samenwonend)

 

Voldoet u aan de voorwaarden, maar weet u niet hoe u de zorgtoeslag aan moet vragen? Ik kan u adviseren en helpen met de aanvraag.

 

 

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget hoeft u meestal niet aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens de belastingdienst recht op hebt. Krijgt u geen bericht, denkt u dat u wel recht hebt op kindgebonden budget maar weet u niet hoe u dit aan moet vragen? Ik kan u adviseren en eventueel helpen met de aanvraag.

 

 

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? En heeft u, of hebben u en uw partner samen, op 1 januari 2021 minder vermogen dan €31.340,- (alleenstaand) of €62.680,- (samenwonend)? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, is niet 1-2-3 te beantwoorden. Er is geen vaste inkomensgrens. Er wordt gekeken naar uw toetsingsinkomen.

 

Proefberekening

Wilt u weten of u met uw inkomen huurtoeslag kunt krijgen en hoeveel? Maak dan een proefberekening op de website van de belastingdienst.

 

Indien gewenst kan ik u adviseren en helpen met de aanvraag van huurtoeslag.

 

 

Kinderopvangtoeslag

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Indien gewenst kan ik u adviseren en helpen met de aanvraag van kinderopvangtoeslag.

 

 

Bezwaar?

Ik krijg regelmatig vragen van cliënten over de berekening en/of terugvordering van bepaalde toeslagen. Het is niet fijn als blijkt dat u terug moet betalen, zeker niet omdat deze vorderingen vaak pas volgen na de definitieve aanslag inkomstenbelasting. De belastingdienst berekent de definitieve toeslagen namelijk aan de hand van de aangifte inkomstenbelasting.

 

Er is alleen bezwaar op te maken als:

• U kunt aantonen dat de inkomens verkeerd zijn

• U kunt aantonen dat u geen gezamenlijk huishouden heeft

 

Als u samen woont bent u altijd toeslagpartner en worden de gezamenlijke inkomens bij elkaar opgeteld voor de berekening van toeslagen. Dit geldt alleen niet voor uw eigen thuiswonende kinderen tot 27 jaar.

 

Meer informatie over toeslagen kunt u vinden op: www.belastingdienst.nl.

Tarieven

 

Als blijkt dat ik uw aangifte IB (inkomstenbelasting) niet in hoef te sturen, dan betaalt u enkel dit starttarief. Ik kijk geen aangiftes na die door uzelf of iemand anders zijn ingevuld.

 

Als blijkt dat ik uw aangifte IB wel in moet sturen, dan betaalt u alleen het tarief voor de jaaraangifte en komt het starttarief te vervallen:

Voor het speciale tarief kunt u alleen in aanmerking komen, indien uw (gezamenlijk) bruto inkomen niet hoger ligt dan €20.000,- en/of uw teruggave niet hoger is dan €250,-.

 

Huis gekocht?

Verzorg ik uw aangifte vanwege de aankoop van een huis? Dan gelden bovengenoemde tarieven + €50,- extra.

*Ook indien ik slechts één aangifte verzorg in geval van fiscaal partnerschap (huwelijk/samenwonend), reken ik de volledige prijs voor partners. De gegevens van de partner moeten tenslotte worden ingevoerd, al dan niet met inkomen. Wanneer later blijkt dat de partner alsnog apart aangifte moet doen, dan wordt deze aangifte kosteloos voor u verzorgd.

Het speciale tarief toeslagen geldt alleen indien deze meegenomen wordt met de aangifte IB.

 

 

Tarief

Aangifte IB

Alleenstaand

€ 80,00

 

 

Speciaal tarief

Aangifte IB

Alleenstaand

€ 70,00

 

 

Tarief

Middelingen

€ 85,00

 

 

Tarief

Toeslagen

€ 27,50

 

 

Tarief

Aangifte IB

Samenwonend*

€ 108,00

 

 

Speciaal tarief

Aangifte IB

Samenwonend*

€ 98,00

 

 

Tarief

F-formulier

€ 82,50

 

 

Speciaal tarief

Toeslagen

€ 12,50

 

 

Starttarief

Alleenstaand

€ 35,00

 

 

Starttarief

Samenwonend*

€ 45,00

Contact

 

Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft of als u een afspraak wilt maken.

 

Telefoon: 0181 75 07 97

E-mail: jolanda@kantoorslippens.nl

 

Omdat ik de tijd neem om belasting-zaken op een correcte manier te regelen, vraag ik uw begrip: de kans is aanwezig dat u uw naam en telefoonnummer in moet spreken op mijn antwoordapparaat. Ik bel uiteraard zo spoedig mogelijk terug. U mag ook het contactformulier invullen.

 

Post kunt u sturen naar:

Jolanda Slippens Belastingconsulent

De Noordbank 37

3181 MG  Rozenburg

 

 

KVK: 24452032

BTW: NL001571245B13

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Formulier verzenden...

Helaas, de server reageert niet. Neemt u alstublieft telefonisch contact op?

Bedankt, het formulier is verzonden. Ik neem contact met u op.

Vereist

Vereist

Uw belastingconsulent aan huis – 0181 75 07 97

Jolanda Slippens RBc

© Jolanda Slippens 2021

ontwerp & uitvoering: dijkmanontwerp.nl

 

Welkom op de website van uw belastingconsulent aan huis.

U kunt bij mij terecht voor alles rondom belastingzaken, bijvoorbeeld voor uw aangifte inkomstenbelasting (aangifte IB). Wanneer u alle benodigde documenten in huis heeft, kunt u een afspraak met mij maken om de aangifte in orde te maken.

 

 

“Ik heb ziektekosten gemaakt...”

Indien gewenst kan ik uitrekenen of u in aanmerking komt voor een teruggave van belastinggeld voor bijvoorbeeld bezoeken aan de specialist, of bijvoorbeeld kosten t.b.v. het onderhoud van een gehoorapparaat.

 

 

“Kan ik toeslag krijgen?”

Ook voor advies en het aanvragen/stopzetten van toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag) kunt u bij mij terecht.

 

 

Belangrijke data:

Heeft u vóór 1 april uw belastingaangifte (middels mij) ingediend, dan krijgt u vóór 1 juli bericht van de belastingdienst. Mocht u na 1 juli nog niets vernomen hebben van de belastingdienst, of denkt u dat u in aanmerking komt voor teruggave, dan kunt u contact met mij opnemen over uw aangifte.

 

Sinds 2015 kan er tot 1 mei aangifte gedaan worden, de regel blijft echter wel: uw aangifte vóór 1 april insturen betekent vóór 1 juli bericht van de belastingdienst. Bij indienen tussen 1 april en 1 mei doet de belastingdienst haar best om z.s.m. alsnog een (voorlopige) aanslag op te leggen of de eventuele teruggave uit te betalen.

 

 

Let op!

Niet (of te laat) indienen van uw belastingaangifte resulteert in een verzuimboete.

De verzuimboete is €369,- als u niet (of niet op tijd) aangifte doet voor de volgende belastingen:

• Inkomstenbelasting

• Erfbelasting

• Schenkbelasting

De boete loopt op tot €5.278,- als u vaker verzuimt.

 

 

Betrouwbaar?

Bent u op zoek naar betrouwbaar belastingadvies? Jolanda Slippens Belastingconsulent is aangesloten bij ‘Register Belastingadviseurs’. De leden van het RB voldoen aan hoge kwaliteitseisen en zijn op de hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen.

Werkwijze
Checklist
Toeslagen

 

Zorgtoeslag

Om zorgtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner in 2021 aan de volgende voorwaarden voldoen:

• U bent 18 jaar of ouder

• U hebt een Nederlandse zorgverzekering

• Uw inkomen is niet hoger dan €31.138,- (alleenstaand) of €39.979,- (samenwonend)

• U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning

• Uw vermogen is niet hoger dan €118.479,- (alleenstaand) of €149.819,- (samenwonend)

 

Voldoet u aan de voorwaarden, maar weet u niet hoe u de zorgtoeslag aan moet vragen? Ik kan u adviseren en helpen met de aanvraag.

 

 

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget hoeft u meestal niet aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens de belastingdienst recht op hebt. Krijgt u geen bericht, denkt u dat u wel recht hebt op kindgebonden budget maar weet u niet hoe u dit aan moet vragen? Ik kan u adviseren en eventueel helpen met de aanvraag.

 

 

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? En heeft u, of hebben u en uw partner samen, op 1 januari 2021 minder vermogen dan €31.340,- (alleenstaand) of €62.680,- (samenwonend)? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, is niet 1-2-3 te beantwoorden. Er is geen vaste inkomensgrens. Er wordt gekeken naar uw toetsingsinkomen.

 

Proefberekening

Wilt u weten of u met uw inkomen huurtoeslag kunt krijgen en hoeveel? Maak dan een proefberekening op de website van de belastingdienst.

 

Indien gewenst kan ik u adviseren en helpen met de aanvraag van huurtoeslag.

 

 

Kinderopvangtoeslag

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Indien gewenst kan ik u adviseren en helpen met de aanvraag van kinderopvangtoeslag.

 

 

Bezwaar?

Ik krijg regelmatig vragen van cliënten over de berekening en/of terugvordering van bepaalde toeslagen. Het is niet fijn als blijkt dat u terug moet betalen, zeker niet omdat deze vorderingen vaak pas volgen na de definitieve aanslag inkomstenbelasting. De belastingdienst berekent de definitieve toeslagen namelijk aan de hand van de aangifte inkomstenbelasting.

 

Er is alleen bezwaar op te maken als:

• U kunt aantonen dat de inkomens verkeerd zijn

• U kunt aantonen dat u geen gezamenlijk huishouden heeft

 

Als u samen woont bent u altijd toeslagpartner en worden de gezamenlijke inkomens bij elkaar opgeteld voor de berekening van toeslagen. Dit geldt alleen niet voor uw eigen thuiswonende kinderen tot 27 jaar.

 

Meer informatie over toeslagen kunt u vinden op: www.belastingdienst.nl.

Tarieven
Contact

 

Post kunt u sturen naar:

Jolanda Slippens Belastingconsulent

De Noordbank 37

3181 MG  Rozenburg

 

 

KVK: 24452032

BTW: NL001571245B13

Uw belastingconsulent aan huis

0181 75 07 97

ontwerp & uitvoering: dijkmanontwerp.nl

Werkwijze
Checklist
Toeslagen
Tarieven
Contact
Werkwijze
Checklist
Toeslagen
Tarieven
Contact
Jolanda Slippens RBc

Werkwijze
Checklist
Toeslagen

Tarieven
Contact
Jolanda Slippens RBc